1 2

1

2

مرکز خلاقیت فرزندان برتر

تولید یک فکر جدید و عملی کردن آن ، می توان گفت خلاقیت یک جرقه یا یک الهام می باشد ...

ادامه مطلب

قدرت هوش خلاق

خلاقیت نگاهی جدید به دنیای اطراف است که با سایر افراد متفاوت می با شد...

ادامه مطلب

خلاقیت و محیط

با توجه به توضیحات بالا موسسه پرورش فرزندان برتر محیطی سرشار از تجربه های..

ادامه مطلب

اطلاعات تماس
ایران - تهران - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بین خیابان پانزدهم و هفدهم.
تلفن88729546 - 88726985 - 88703420

خدمات آموزشی