کلاس های تخصصی و فوق تخصصی

زبان انگلیسی

روزهای زوج

موسیقی

شنبه ها

شطرنج

سه شنبه ها

نقاشی

سه شنبه ها

یوگا

سه شنبه و چهارشنبه

نمایش خلاق

دوشنبه ها

زبان زرافه

یک شنبه و دوشنبه

عزت نفس

یک شنبه ها

نینجا

شنبه ها

ورزش تخصصی

دوشنبه و چهارشنبه

لگو

دوشنبه و چهارشنبه

رباتیک

شنبه ها

رقص

شنبه و سه شنبه

مادر و کودک

یکشنبه.دوشنبه. سه شنبه.چهارشنبه