کلاس های عمومی

بازی فکری سازه ای

بازی های هدفمند سازه ای توسط ابزارهای مختلفی مانند لگو، دومینو، جنگا و سازه های چوبی به منظور تقویت خلاقیت و پرورش هوش فضایی و تصویری کودک.

فعالیت های حرکتی

بازی های هدفمند حرکتی به صورت فعالیت های گروهی، فعالیت های ریتمیک، بازی های جنبشی-پرشی با هدف تقویت مهارت های درشت حرکتی و فعالیت هایی جهت تقویت مهارت هماهنگی اعضا (چشم و دست/دست و پا).

فعالیت دست ورزی

فعالیت های دست ورزی و عناوین مختلفی مانند کار با قیچی، برش پارچه، نخ و مهره، فعالیت های متنوعی مانند:درست کردن سالاد، کار با سفال، فعالیت های نوشتاری و لوحه نویسی متناسب با سن کودکان با هدف تقویت مهارت های ریز حرکتی.

مفاهیم ریاضی و هوش

آموزش بازی محور مفاهیم پایه ریاضی و هوش همراه با بازی، شعر و فعالیت های هدفمند هوش منطقی-ریاضی و هوش تصویری-فضایی.

مفاهیم علوم

آموزش بازی محور مفاهیم پایه علوم همراه با بازی، داستان و آزمایشات علمی.

مهارت زندگی

آموزش مفاهیم مختلفی از مهارت های زندگی مانند:حل مسئله، تفکر نقاد، ارتباط موثر، مهارت های بین فردی و درون فردی همراه با بازی، شعر و نمایش عروسکی.